Svenskekrigene
Krigsomkostninger for Roskilde

Krigen i Roskilde

Carl X. Gustav
Stormen på København
Soldatertyper

Stenen på Stændertorvet, som den kan ses den dag i dag.