Svenskekrigene
Krigen i Roskilde
Roskildefreden

Kongernes møde på Frederiksborg efter fredsaftalen bestod også af et taffel.

En svensk beretning om Roskildefreden

Den ydmygende Roskildefred i 1658 havde et mærkeligt efterspil. Var det for at vise sig som en god taber, eller fordi han troede at kunne have fordel deraf, at Frederik III indbød sin sejrrige modstander til et møde på Frederiksborg (billedet), hvor de to konger førte lange samtaler i enrum? Den 5. marts forlod Carl X. Gustav Frederiksborg og drog via Roskilde over Sundet til sine erobrede provinser.

En tredjedel af Danmark var tabt ved forhandlingsbordet i Tåstrup og Roskilde. Carl Gustav brød selv freden samme år og faldt over Danmark igen. Ved den endelige fred vandt Danmark bl. a. Bornholm tilbage, Norge fik Trondheim len, men Halland, Skåne og Blekinge var tabt for stedse.