Knud Thott
Matriklen

Andre af slægten

 

                  

Thott-slægtens stamtavle       

 
Slægten Thott har et enkelt firdelt våben med farverne gul(d) - rød, rød - gul. Det samme på vesselhornene på hjelmen. Slægten er fra Skåne, hvor Tord Ågesen Thott nævnes 1283. I unionstiden var slægten ikke alene Danmarks, men også Sveriges betydeligste, og det var i høj grad i slægtens interesse, at unionen mellem de to lande blev bevaret, for de ejede godser alle steder og ville nødig i krig mod sig selv. Knud Thott var skånsk som sine forfædre, var svensk rigsråd og var under Skånske Krig havnet i Danmark. Han holdt så meget af sit gamle fædreland, at han efter krigen blev i Danmark, købte Gavnø og slog sig ned. Slægten uddøde i Danmark 1785 med en efterkommer til  Knud Thott, Greve Otto Thott til Gavnø.