1634

Christian IV. forærer domkirken en flot ny portal til hovedporten mod vest (står i dag foran Holmens Kirke i København). Portalen er udført af Geert Barchmann.

Toldsagen spiller alligevel en rolle. Dette år får Roskildes borgere ret til at udskibe korn fra Sundby Bro. Købstaden Slangerup nær Sundby protesterede, og det kom til en lang retssag, som for Roskildes del førtes dygtigt af borgmester Gert Schrøder. Det endte med, at Roskilde vandt sagen, fordi Roskilde var toldsted. Det var Slangerup ikke. Dette bliver begyndelsen til, at Slangerup skrumper ind til landsby, mens Sundby vokser sig større og ender med at blive købstaden Frederikssund.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle