1677                     Resen
 

 

Peder Hansen Resen

Forklaring til kortet

                                                        

              

Resen beskriver ikke kun Roskilde anno 1677, men fortæller også om alt det, der var engang. "Men af denne Storhed er nu knap nok Skyggen tilbage, idet byen er sunket ned til en endog særlig grad af Ringhed og Lidenhed. Der hvor Troja laa, er nu den flade Mark, og hvor der fordum stod Bygninger, straalende af Kobber og Guld, der dyrkes og tilsaas nu aarlig mange tønder Land Agerjord".

Detaljer