Resens kort 1677

Roder

I Ringsted rode var der ikke et eneste grundmuret hus, og hele kvarteret var beboet af håndværkere og landbrugere. Det eneste større hus var »de fattiges boliger« i Bredgade. I øvrigt er det påfaldende, at rådmand Nicolai Nielsen ejede samtlige huse i Dampestrædet og Lammegade syd for hans egen gård i Algade.