1749             Prospekt
Frederik V

Prospekt af byen 1760

Roskilde er 1749 tegnet set fra Frederiksborgvej til Poul Isac Grønvolds prospekt i bogen om Frederik V's rejse gennem Danmark og Norge.  Kobberstikket viser kongens ankomst til Roskilde 12. maj 1749.