1763             Havnen

Sukkerhuset

Senere havnearbejder

       

Interessentskabet bag sukkerrafenaderiet krævede, at byens forfaldne skibsbro blev sat i stand. Ellers kunne de ikke starte en sukkerproduktion i byen. Selv små både kunne ikke losse sukkerfadene på den lille bro, der var. Efter diskussioner satte borgerskabet broen i stand efter den her viste konstruktionstegning fra 1763. Vanddybderne er på tegningen angivet til 3-6 fod (1-1,8 m). Det var dybt nok til, at sukkerrafenaderiets eget skib "Sukker Skibet" eller "Roeskilde Ark" (en jagt på 8 kommercelæster eller ca. 18. bruttoregistertons) kunne løbe ind med råsukker og kul - og kunne sejle de færdige produkter, sukker og sirup til sjællandske byer.