Det kongelige Palais
Det kongelige Palæ

Den gamle bispegård havde siden reformationen været residens for lensmanden over Roskilde len, og kongerne boede på gården under rejser gennem byen og i forbindelse med kongelige begravelser. Hovedfløjen lå omtrent der, hvor palæets sidefløj mod domkirken ligger, men bygningerne var efterhånden blevet meget forfaldne, så Christian 6. besluttede i 1733, at bispegården skulle rives ned, og at der skulle opføres et tidssvarende palæ med Laurids de Thurah som arkitekt.

Kongen nedlagde selv grundstenen til det nye palæ, men skal efter sigende ikke have været særlig tilfreds med det endelige resultat. Der var også de betingelser for arkitekten, at byggeriet ikke måtte koste mere end 10.000 rdl., samt at der i videst muligt omfang skulle ske genbrug af de gamle materialer, og det satte stærke begrænsninger for de arkitektoniske udfoldelser.