Det kongelige Palais
Mødesalen

Den kongelig bygningsinspektør, der stod for nyindretningen af de kongelige gemakker i palæet til mødesal for stænderforsamlingen lavede en del tegninger. Her er det et tværsnit af bygningen, der viser salen med bænke på 1. sal.