Det kongelige Palais
Mødesalen

På skitsen her ses øverst tegningen over forsamlingen. På tegningen neden under ses, hvordan bænkene var placeret i salen. Og det er noteret, hvem der sad hvor..