1711

Roskilde rammes (for sidste gang) af pest, og mange dør. 3 middelalderlige kirkegårde, Skt. Hans, Skt. Mortens og Duebrødre må genåbnes for at skaffe plads til de mange døde.

Det adelige Jomfrukloster får kaldsret på Himmelev Sogn, d.v.s. ret til at udnævne Himmelevs sognepræst. Senere bliver denne tillige præst i Jomfruklostrets Sogn.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle