1750

Engang besøgte fanden Roskilde Store Bededag. Da alle kirkeklokkerne begyndte at bimle, blev fanden bange, og han flygtede alt, hvad han kunne. Lige uden for byen ved Hellig Kors Kilde faldt han, så lang han var. I faldet greb han fag i en sten i gærdet, og han havde så megen fart på, at hans fingre satte mærker i stenen. Som i dag kan ses på Stændertorvet.

Den senere Borgerskole, Algade 4, er opført på dette tidspunkt.
Sejergårdsstræde har ændret navn til Klosterstræde (efter Det adelige Jomfrukloster).
Læderstræde genopstår (Leerstræde).
Det samme gør Grønnegade.

Peder Kornerup (1725-1782), købmand i Roskilde, køber Stændertorvet 2.

Peder Kornerup er gift med Karen Kirstine Abel (1730-1801).
Hans Kornerup bror til Peder Kornerup køber Skomagergade 21 og driver købmandsgård her. Gården kaldes Isefjorden efter en beværtning af samme navn i huset.

Peder Brønniche, der oprindelig var drejer,  bliver “herbergere” i Prindsen efter Niels Andersen Blik. Han bliver også stadskaptajn

På hjørnet af Algade (36) og Lille Gråbrødrestræde opføres et bageri, der tillige huser et rebslageri op ad Lille Gråbrødrestræde.
Adolf Andreas v. der Lühe ophører som amtmand og bliver  afløst af Holger Skeel.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle