1770

Købmand Søren Bruun køber af Marcus Suhm købmandsgården på hjørnet af Ringstedgade (nr. 15) og Bredgade (i dag Kornerups Gård).

En kommission overlader anlæggelsen af en helt ny landevej mellem København og Roskilde til den franske ingeniør Jean Marmillod, som regeringen har inviteret til Danmark, og som allerede har anlagt en ny vej mod Fredensborg over Hørsholm. Arbejdet går i gang med Roskilde som udgangspunkt. Man bruger soldater som arbejdskraft, og bønderne skal komme med sten til skærver.

Christian VI's dronning Sophie Magdalene dør og begraves foreløbigt i domkirkens højkor.

København udstykker Svogerslevmarken til 12 husmandssteder, der indgår i Margrethehåbsområdet. Husmændene skal som en del af deres leje arbejde én af ugens dage på hovedgården Bistrup. Det er sjældent i Danmark, at godsjord bliver udskiftet. Det er som oftest gået den anden vej, at bondejord er lagt til et gods. Når København var så fremsynet, var det ikke kun af idealisme, men også på grund af, at Bistrup som gammelt bispegods var utroligt spredt. Under godset hørte 1100 tdr. land under hovedjorden og hele 278 bøndergårde og 111 husmandssteder spredt ud over hele Sjælland. Alt det spredte gods var det fint for København at slippe af med.

Svogerslev vandmølle bygges i det område, hvor der helt tilbage fra middelalderen har ligget en mølle.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle