1777

Frederik V´s Kapel står klar til brug. Det er dog ikke bygget færdigt efter de oprindelige planer.

Roskilde får en fast garnison af husarer.
Eskadronen får stalde flere steder i byen (Hersegade (15) og i Husarstalden ved Palæet).
I Hersegade 15 har eskadronen foruden foderlager tillige sygestue.
Soldaterne bor ude i byen, medens officersfamilierne får boliger i længehuse i Gullandsstræde og Bredgade, som senere bliver byens fattigkvarter.
Strædet i Svogerslev er en samling gamle landarbejderboliger for arbejdere under Ledreborg. Alle husene var bygget dette år.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle