1783

Ludvig Harboe, Sjællands biskop, dør og afløses af Nic. Edinger Balle.

Smedelavet opretter sin egen begravelseskasse. Lavet har stadig eget hus i Hersegade.
Gården Petersæde i Svogerslev flytter ud af landsbyen, før den egentlige udskiftning begynder.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle