1799

Blåggårdsstræde (har navn efter en gård med blåt, dvs. brændt tegltag) udbygges. Den hed Maglekildestræde.

Postvæsenet overtager Hamborger Herberg i Skomagergade 15, og postmester J. S. Johne forpagter stedet. Han lader byens første reklametryk lave.

Skt. Jørgensbjergs ældre huse af den fattige sjællandske bindingsværktype (let fyrretømmer, smalle og med rugtag) er færdigbygget på dette tidspunkt.

Johan Heinrich Knuth ophører som amtmand og bliver  afløst af Mikael Treschow.

Huset Bygaden 10 i Svogerslev er opført dette år, men der har tidligere ligget et hus på grunden.

I Vor Frue landsogn udskiftes Tjæreby. Ved udskiftningen opstår gårdene Grydebjerggård og Lyngebæksgård.

I samme sogn udstykkes også Øde Hastrup.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle