1807      Spanske hjælpetropper

Spaniernes oprør

Divisionen Romana blev sendt til Danmark i 1808. Billedet her viser soldater fra regimenterne Asturia og Guadalajara fra denne division. I Danmark bemærkede man, at alle spanierne fra chefen til den mindste messedreng hele tiden røg "papircigarer", altså cigaretter.

Den spanske hær havde traditionelt haft hvide uniformer til infanteriet (som grenaderen på billedet her fra divisionen Romana) og gule uniformer til rytteriet. De spanske grenaderhuer/bjørneskindshuer havde en særlig pyntelig udgave af den puld, der længe havde været på grenaderhuer: Den var lang og dækkede bagsiden af bjørneskindshuen.
En spansk rytter fra divisionen Romana i gul uniform. Han har så fået en blå frakke. Efter at Napoleon havde overtaget Spanien, fik de spanske regimenter efterhånden blå jakker som dem, man brugte i den franske hær.
Menig af det lette spanske infanteri fra divisionen Romana. Også disse tropper gik snart over til blå jakker. Letheden ses af skotøjet: Spanske snøresandaler.

Danmark kom i krig med England efter at englænderne havde bombet København og stjålet den danske flåde. Frankrig blev dermed en allieret, og Napoleon sendte spanske hjælpetropper til Danmark. Planen var, at der skulle sættes et fælles fransk/dansk angreb ind mod Sverige. Derfor kom mange spanske hjælpetropper til Sjælland.

I marts 1808 ankom 1. bataljon af regimentet Asturien til Roskilde. De omkring 800 mand blev indkvarteret rundt om i byen, 10-12 mand i hver af de store gårde, 2-5 hos almindelige håndværkere. Hele tre bataljoner slog lejr på Bistrup hovmark. en anden bataljon af Asturien camperede mellem Roskilde og Holbæk og langs vejen mod Køge lå yderligere en spansk bataljon, i alt hen ved 4000 mand samt deres træn, marketendere, oppassere, koner, børn. I Palæet var indkvarteret en fransk stab under anførsel af brigadegeneral Fririon og nogle danske forbindelsesofficerer. 

De spanske tropper kom i nogle måneder til at sætte deres præg på livet i og omkring Roskilde. Forholdet til den stedlige befolkning var afslappet. Det berettes f. eks., at de spanske soldater hver dag stod og ventede på, at katedralskolen skulle holde frikvarter, for de ville gerne dyrke sport med eleverne.

Napoleons kup, hvor han indsatte sin broder Josef som konge af Spanien, førte i sommeren 1808 til mytteri blandt de spanske styrker i Danmark. I Roskilde udløste mytteriet en dramatisk episode.