1847              H. C. Ørsted

 

 

På det nordiske naturforskermøde afholdt 12/7 1847 i Palæets gård taler H. C Ørsted med domkirken i baggrunden. Mødet var et led i den akademiske skandinavisme, som skulle bringe danske, norske og svenske sammen - bl.a. for at man kunne værne sig mod faren fra Tyskland. Skandinavismen var mest taler, store ord, og da Danmark kom i krig med naboen mod syd, hjalp løfterne meget lidt.