1820

Behrmanns kort 1832

Ehlers kort 1791

                                                

 

Formodet indbyggertal: 2100