1956                    Forsøgsstation Risø
Atomreaktor

Atomforsøgsstationen Risø indvies 1956. I de første år fungerede Atomenergikommissionen som bestyrelse for forskningcentret. Derefter blev det lagt ind under Forskningsministeriet, og det fik også tilført en række opgaver, der gik ud over atomenergi.