1996                          Tyrekalven
Amtsgården

Ved Socialforvaltningen på Køgevej udsaves 1996 af en nedsavet elmetræsstamme skulpturen Tyrekalven lavet af Ole Bülow (født 1968).