1920

Hovedforbindelsesvejen mellem Bjerget og Roskilde (det var stadig et problem at komme til Bjerget over de fugtige områder langs mølleløbet - i dag Byvolden) var Clermontgade, som nu er fuldt udbygget. Gaden er opkaldt efter villa Clermont, som lå i Hedegade.

Landarbejderboligerne til Det adelige Jomfrukloster (på nuværende Dr. Margrethes Vej, dengang Klosterstræde) rives ned, og området lægges til Klostermarken / Folkeparken. Husene havde stråtag, hvilket var forbudt i følge brandregulativet for Roskilde, men da de hørte til klosteret, lå de i Himmelev Sogn - og her gjaldt der andre regler!

Roskilde Handelsskole får til huse på hjørnet Duebrødrevej / Byvolden (i dag del af Duebrødre Kollegium).

Vænget over for Garvergården i Algade (67-71) bebygges.

Ved valget til Rigsdagen vælger Roskildekredsen den konservative baron Otto Reedtz-Thott til Gavnø til folketinget. Socialdemokraten Henrik Nielsen vælges til landstinget og forlader byrådet.

Hedemøllen brænder ned.

Den gamle fattiggård for Bjerget i Vestergade bliver fremover alene kommunekontor for Skt. Jørgensbjerg Kommune.

Det gamle Kildehus ved Hellig Kors Kilde rives ned.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle