1935

Danske Andelsforeningers Konservesfabrik (DAK) bygges ved Københavnsvej.

Ringstedgades Accisebod rives ned. der opføres en benzintank.
”Trægaderne” Lindevej og Bøgevej navngives. Desuden samme år Bakkedraget, Havelodden og Præstemarksvej (som før hed Ladegårdsvej, men navnet ladegården var ikke fint, fordi det var navnet på Københavns fattiggård).  

Professor Jacob Kornerups hus i Hersegade nr. 20 rives ned, og der opføres en ny beboelsesejendom.

Roskilde Kommune anlægger en park på et areal, man køber af Det adelige Jomfrukloster, hvor der bl.a. anlægges et amfiteater. Arkitekt er Th. Sørensen. Parken kaldes Folkeparken og hænger sammen med de anlæg mod vest, som Det adelige Jomfrukloster selv har anlagt i tidens løb.

Valdemar Nørregaard trækker sig tilbage som lokalformand for Socialdemokratiet. I stedet vælges folketingsmand William Villumsen.
Henry Fonnesbech-Wulffs afløser som biskop over Roskilde stift bliver Axel Rosendal.

Store Mølle på Ringstedvej brænder ned.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle