1951

De gamle fattiglænger i Gullandsstræde rives ned. På grunden opføres Centrumsgården.

Apoteker  Jens Jannik Jensen Augsburg svigersøn Helmut Ingvorsen overtager Domapoteket. Han er tillige direktør for plastemballagefirmaet Nunc.
En række navngivne gader anlægges: Bymarken, Prins Buris Vej, Liden Kirstens Vej.  

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle