1953

Blandt trægaderne navngives Magnoliavej og Hyldevej. Fuglevejene Drosselvej, Svalevej, Vibevej, Spurvevej, Duevej og Hejrevej navngives, skønt flere af dem kun er på tegnebrættet. Kongebakken navngives også.

 

En række gader navngivet 1948  anlægges: Dronning Emmas Vej, Dronning Ingeborgs Vej, Erik Menveds Vej (alle navngivet efter kongelige personer med tilknytning til Roskilde).  
En række gader navngivet 1953  anlægges: Odinsvej, Friggsvej.  
Af trægaderne navngives Kastanievej. Kløverdalen får sit navn og Nyvej får et blomsternavn, nemlig Valmuevej.  

Trægården får navn efter det tidligere forlystelsesetablissement på stedet.

 

Man begynder udstykning af gårde til villagrunde i Svogerslev langs Svogerslev Bygade.

Ved byrådsvalget går Socialdemokratiet 1 mandat frem (Børge Juel Hansen vælges), men den radikale Henning Løve Jørgensen bevarer borgmesterposten.

Biskop over Roskilde stift, Axel Rosendal holder op. Gudmund Schiøler bliver ny biskop.

Slagteriernes Forskningsinstitut slår sig ned på Sdr. Ringvej.
Danmarks første motel opføres på det senere Motelvej ved motorvejen (også landets ældste), der lægges rundt om Roskilde som en ringvej.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle