1970

I Skt. Hansgade nedlægges pibefabrikken og der indrettes lejligheder i huset.

Som følge af kommunalreformen udvides Roskilde Kommune med Vor Frue og Himmelev sognekommuner, Svogerslev fra Svogerslev-Kornerup Kommune (Kornerup går til Lejre) og Vindinge fra Reerslev-Vindinge Kommune (Reerslev går til Høje Tåstrup i Københavns Amt).  

Ved byrådsvalget, hvor rådet efter kommunalreformen er udvidet til 21 medlemmer, bliver resultatet, at Arthur Jacobsen (radikal) kan fortsætte som borgmester. Børge Juel Hansen forlader posten som formand for Socialdemokratiet i Roskilde. Han bliver valgt som den første amtsborgmester i Roskilde Amt.
Svogerslev kro får ny ejer og køber nabohuse for at udvide kroen.
W. C. Olsens Sønners gamle beslagsmedje Algade 55 lukker.

De fine gamle huse på Algade ved Hestetorvet rives ned. Det største af dem var den gamle hestehandel. I det laveste havde antikvitetshandler Otto Mellerup (Tummelumsen) haft sin butik. Der opføres en forretningsejendom.

På arealer øst for byen opføres Roskilde Universitetscenter (RUC).
I blomsterkvarteret navngives Firbladvej og Guldblommevej. Desuden får Rørmosen, Darupvang, Darupvej, Gammel Darupvej, Byageren og Elisagårdsvej (gårdnavn) navn.  
I Himmelev navngives Herregårdsvej og Rørholm. Og i Veddelev Tuevænget, Sivholmvej, Langholm, Hyldeholm, Okseholm og Svaleøvej. Baunehøjvej bygges færdig  
Pilestykket er udstykket fra matr. 1 a Skolelodden som lå nord for kroen i Svogerslev.
I Svogerslev udbygges Kongemarksvej, som er den gamle vej mellem Svogerslev og Kattinge.

Den første Roskilde Festival arrangeres og har været arrangeret hver sommer lige siden.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle