1984

Stenvænget fra Eriksvej bliver til Knudsvej (som altså forlænges).  
I fuglekvarteret kommer Solsortevej og Mågevej til. Sneglebo og Byageren  navngives også.  

Lammegade navngives også. Lammegade er et gammelt navn til en ny gade i centrum. Da tømrerfamilien Weber havde haft sin plads og værksted på området, fremkom der forslag om gaden skulle hedder Webers Vænge, men man valgte det middelalderlige Lammegade.

I Svogerslev anlægges vejene Galpestykket og Gåseager. For at give plads til Galpestykket rives gården Vestervang ned.

Til erstatning for den nedrevne Borgerstiftelse i Støden køber ”Foreningen til opførelse af billige boliger” ejendommen på hjørnet af Jernbanegade og Kornerups Vænge, som sættes i stand, så en ny borgerstiftelse kan flytte ind her.

Skt. Clara Mølle - bortset fra stuehuset - rives ned.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle