1991

Den sidste rest af godset Bistrup, Bistrup Skovdistrikt, overgår fra Københavns Kommune til staten, som lægger det ind under Odsherreds Skovdistrikt.

 

Bistrup Parcelgård bliver solgt til en privatmand, Tage Nielsen, som begår ulovligheder ved at rive de gamle bygninger ned og bygge nyt på tomten. Han bliver aldrig straffet, men ender til gengæld i byrådet i Roskilde valgt af Dansk Folkeparti.

 

Maglegårdsskolen nedlægges. Her flytter Roskilde Handelsskole senere ind.

Museet for Samtidskunst indvies. Det har til huse i Palæets bygninger.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle