2002

Winthers skindudsalg i Allehelgensgade 2 lukker.

Socialdemokraten Jette Christensen afløses efter byrådsvalget som borgmester af venstremanden Bjørn Dahl.
Trekroner Skole indvies Foto
Vindinge Skole udbygges med en ny fløj for undervisningen af eleverne i 6. og 7. klasse. Fløjen indvies 12/12.
Bondetinget 5 rives ned for at give plads til en udvidelse af Amtsgymnasiet.
Bistrups gamle parcelgård rives ned, og der opføres et slotslignende bygningskompleks.

Forrige år    Næste    Register    Tidstavle