Allehelgensgade 25-31
Allehelgensgade
Husene fra 1872

                                                

Allehelgensgade 25,27, 29, 31.