1901   Agent O. H. Schmeltzs Stiftelse
Ved Klostermuren
O. H. Schmeltz

                                                        

 

V.hj.a. testamenterede penge fra O. H. Schmeltz bygges 1901 i Allehelgensgade 6 ”Agent O. H. Schmeltzs Stiftelse” med friboliger for 6 ugifte kvinder.