Bondetinget
Gammelt billede

Her er murene tydeligere. Bindingsværket kommer til syne, selv om det er malet/kalket som væggen i øvrigt. Et andet træk ses her, nemlig at tappene fra loftsbjælkerne kommer ud ca. ½ m under tagudhænget. Oprindeligt har huset sikkert ikke været så højt (tagudhænget har været ved tappene). Så er loftet gjort brugbart, hvorfor taget er løftet.