xxxx                Bondetinget
Bondetinget i 1600-tallet

Bondetinget i 1800-tallet

                                                                

Bondetinget har på sydsiden nærmest den senere Katedralskole grunde, der hidtil har ligget udlagt som haver (som hele strækningen hen til Karen Olsdatterstræde).