Snubbekorset

Snubbekorset

Slægten Snubbe

                                    

Snubbekorset står på en bronzealderhøj, er 3 m højt og udført i romansk stil i granit. Det bærer et kristusbillede i fladt relief samt en lang indskrift. Den beretter om et sagn om, at en herremand, Eskild Snubbe, omkring 1230 rejste korset til minde om, at hans hustru på dette sted havde født ham en søn, mens de var på vej til hans borg Bytteborg (nu Katrinebjerg ved Sengeløse). For at bevare korset til evig tid, skænkede Eskild Snubbe Roskilde bispestol to gårde på egnen mod, at kirken vedligeholdt korset. Det har den åbenbart gjort, indtil domkapitlet blev nedlagt. Der er belæg for domkapitlets forpligtelser, men det er først i 1589, at det siges, at korset er rejst af Eskild Snubbe. Og historien om den lykkelige fødsel høres første gang i 1730. Så der er nok tale om et sagn.