Læderstræde
Læderstræde

                                          

Model af gaden

Lædertræde (15) løber fra (Store) Allehelgensstræde/Allehelgensgade (14), krydser Sneversti (16)/Frue Kirkestræde (17) og munder ud i Hersegade (18). Mod øst er der næsten ingen huse.