Ringstedgade 22
Ringstedgade 22

                                                

Porten til Otto Bønnelyckes tømmerplads..