1672              Rosenhavestrĉde
Rosenhavestrĉde tidligere

 

Gamle bygninger i Rosenhavestrĉde i dag.