1450                  Skolegade
Resens kort
Forstørrelse
Kortudsnit

Roskilde år 1400 (Minibyen)

                                                                  

Skolegade, som gaden ser ud på Resens tegnede kort over Roskilde fra 1677. Billedet er ikke alt for pålideligt - mange huse på Resens kort ligger forkert eller har aldrig ligget der. Alligevel er Resens kort det eneste billede, vi har af byen, før de store brande i 1731.

På udsnittet til højre af Skolegade, som dens sydligste del ser ud på modellen Roskilde Miniby, er der ikke så mange huse, men i forgrunden ses de bygninger, som har givet gaden navn: Latinskolen.