1806                  Malling

J. S. Johne

Jens Petersen

Billet til dagvognen Roskilde-Holbæk

                                                             

Efter et par år i Roskilde blev J. S. Johne forflyttet til Nyborg som postmester der. En adskillelse af postmester og gæstgiverfunktionen blev efterhånden en realitet. Ejendommen blev i 1806 solgt til postmester Malling, som var den sidste, der både var postmester og gæstgiver. Han sad der dog ikke ret længe. Allerede 1813 købte Jens Pedersen Postgården.