1753              Skomagergade 5-7
Gården
Det nye hus

Maleri

                                              

I Skomagergade 5-7 er et ildebrandshus fra 1753. Her var der garveri.