Tystofte

        

Flakkebjerg herred

(Ejerforhold 1682 i) Amtet

Gods i middelalderen

Sådan ser gården, der i dag hedder Tystoftegård ud. Ikke så langt fra denne ligger voldstedet Rovborg

 

ccccccccccccccccccccc                                                  

Tystofte 

1282-1314

Peder Olufsen Saltensee »de Thiwffstorp« er på Tystofte 1282-1284 som den første af sin slægt, 

 

1314-1327  1314 gav søsteren? fru Elseff en gård i Tystofte til Næstved Skt. Peders kloster.
1327-1333  1327 overlod ærkebiskop Karl af Lund bl.a. Tystofte til hr. Jens Uffesen på livstid. Han er formentlig identisk med den hr. Jens Olufsen, der nævnes til Tystofte 1328-33, og som skal være en broder til Peder Olufsen.
1348-1376 1348-60 nævnes sønnen hr. Oluf Jensen til Tystofte.
1376-1434 Dennes søn hr. Anders Olufsen (død 1434) nævnes 1379-99. Han har ca. 1400 skænket en gård i byen til Næstved Skt. Peders kloster

Ved Tystofte har ligget det nu helt sløjfede voldsted Rovborg. Den runde voldbanke har været indtil 2,2 m høj og ca. 16 m i tværsnit og har været omgivet med dobbelte volde og grave. I banken er der fundet mange røde mursten, og syd for banken er der på et sidt sted truffet en firsidet, af kampesten muret grund og derved mange kreaturben (efter sagnet fra kvægpestens tid). På banken har borgen Tystofte vistnok ligget.