Vinstrupgård

        

Flakkebjerg herred

(Ejerforhold 1682 i) Amtet

Gods i middelalderen

Det ene af voldstederne Hammersvold sydligt i sognet eller snarere Hovgård øst for Vinstrup by er Vinstrups oprindelige plads.

 

ccccccccccccccccccccc                                                  

Vinstrupgård 

1407-1411

Først kendte ejer er Erik Thomsen Banner til Asdal i Nordjylland.

 

1411-1479 Sønnen Niels Eriksen Banner til Asdal ejede gården længe og efter ham ca. 1450 enken Johanne Andersdatter Panter. 
1479-1486 Da Johanne Andersdatter dør, indgik børnene forlig. Sønnen rigsråd Anders Nielsen overtog "hans fædrenegård i Winstrup"
1486-1520 Dennes eneste søn rigsråd Erik Andersen døde før faderen, men hans datter Kirsten arvede Vinstrupgård. Hun ægtede først Poul Laxmand, der blev dræbt 1502, derefter Gjord Nielsen Drefeld, der døde 1520.
1520-1536 Deres datter Anne Drefeld arvede godset. Hun var gift med Anders Bjørnsen (Bjørn) til Stenalt.
1536-1573 Deres søn rigsråd Bjørn Andersen til Stenalt mageskiftede Vinstrup med kronen 1573 mod at få Vitskøl Kloster ved Løgstør, som han omdøbte til Bjørnholm. Han døde 1583.
1573-1574 Godset er krongods under Roskilde Len

Godset blev lagt under Roskilde Len
1574-1577 Selve hovedgården blev forlenet til kongelig enspænder Laurids von Nürnberg (Nörrenberg). Han havde lenet frit som aflønning.
1577-1583 Eggert Ulfeldt til Kragerup, som døde 1583, fik lenet på en afgift på 200 daler (kun 100 daler det første år). 
1583-1591 Lenet er i bero og under Roskildegård. Sten Brahe til Knudstrup fik 1584 tilladelse til at nedbryde det murede tårn og bruge materialerne, som han ville.
1591-1592 Godset er krongods under Antvorskov Len Kronen lagde 1591 godset under Antvorskov Len
Henrik Bille til Mogenstrup/Månstorp forlenes med hovedgården til sin død. Han sad på samme afgift som Eggert Ulfeldt
1593-1597 Preben Bild til Aggersborg (død 1602) forlenes med hovedgården. Han sad på samme afgift som forgængeren, men skulle også yde oldengæld. Den lægges under Antvorskov Len igen. 
1597-1668 Lensmanden på Antvorskov Ebbe Munk får ordre om at nedbryde husene på Vinstrupgård og føre de bedste materialer til Antvorskov og sælge resten til bønderne.Hovedgårdsjorden skulle fordeles mellem kronens bønder under Vinstrup.
1668-1693 Vinstrup genopstår ved, at amtmand over Antvorskov og Korsør amter Hugo Lützow, som døde 1693, på egne og major Robert Colnets vegne udlagde bl.a 18 gårde i Vinstrup by, "som desuden hver svarer af en jord til Vinstrupgård". Han oprettede en avlsgård, Vinstrup, af jorden og søgte i første omgang uden held adelig frihed for den 1670. Inden 1673 lykkedes det imidlertid for ham.
1693-1694 Han efterfulgtes af sin søn Frederik von Lützow, som solgte gården.
1694-1705 Køber var renteskriver Jakob Sørensen fra hvem godset relueredes.  
1705- Godset blev en del af grevskabet Antvorskov og lå herefter under Antvorskov.