Oreberg

Horns herred

(Ejerforhold 1682 i) Amtet

Gods i middelalderen

   Hovedbygningen er opført i 1780 og ombygget i 1856.

 

ccccccccccccccccccccc                             

Orebjerg 

1327-1336 Orebjerg ligger i Krogstrup Sogn i Frederikssund Kommune. Orebjerg (Overberg) tilhørte 1327 og 1336 Peder Grubbe.

1336-1386 Hans søn var vist den Peder Pedersen Grubbe, som 1383 solgte Orebjerg.
1386-1396 Han solgte til Hemming Jensen (Krag) af Kyndby, som atter 1396 skødede sine besiddelser i Horns herred til kronen.
1396-1609 Dronning Margrethe var køberen. Kronen var herefter i en lang periode ejer af godset.
1609-1821 Breide Rantzau til Svanholm købte godset af kronen og lagde det under Svanholm.
1821-1827 Statskassen måtte 1821 som ufyldestgjort panthaver overtage Orebjerg med Pagterold. Det var lensgreve Preben Bille-Brahe, der havde forkøbt sig, men ved at afgive bigårdene kunne han beholde Svanholm.
1827-1854 1827 købtes godset for 27.000 rdl. af den tidligere kinafarer, senere kammerråd O. G. Muller.   
1854-1880 Næste ejer var forpagter Johan Friedrich Hellmers (død 1889), og han købte godset for 80.000 rdl. Han opbyggede 1856 hovedbygningen og opførte ca. 1870 nye avlsbygninger.   
1880-1914 Efter hans død overtog sønnen Car! Johan Hellmers godset, som solgtes 1914. 
1914-1922 Køber var fabrikantr H. Madsen.  
1922-1947 Næste ejer var F. Alsing, der døde 1938. Hans arvinger beholdt gården en del år efter hans død.  
1947-1975 Næste ejer var H. Palsbøll.  
1975-1992 Han efterfulgtes af sin søn Claus Palsbøll.
1992-1995 Næste ejer var så Jørn E. Jensen.  
1995-2003 Jørn E. Jensen drev gården videre med sønnerne Jeppe L. Jensen og Thomas J. Jensen.
2003- Ejerne dannede firmaet Pagterold ApS, som herefter er ejer af Orebjerg Gods, som er på 406 hektar inklusive avlsgården Pagterold.