Græse

Lynge herred

Græse gods 1498

(Ejerforhold 1682 i) Amtet

Gods i middelalderen

   Ved Lundehøjgård i Græse by er fundet rester af et husgulv af munkesten og røde fliser, måske genanvendte materialer fra Græsegård.  

ccccccccccccccccccccc                                                          

Græse 

1299-1348 I Græse sogn lå i rniddelalderen en større hovedgård, Græsegård. Den har tilhørt den mægtige ridder hr. Jens (Johannes) Offesen (Neb) (død før 1349). 
1348-1349 Gården gik i arv til hans to døtre af første ægteskab. De to svogre skiftede mellem sig 1349, hvorved Græsegård må være blevet delt.
1349-1390  Den ene datter blev gift med Niels Hak til Højby (død før 20/3 1362). Niels Hak ægtede siden Marine Jensdatter Galen (død efter 1400). 

1349-1364

Den anden datter giftede sig med Jens Lauridsen (Panter) (død efter 1364). 
1390-1396  Hun tilskødede til sin søstersøn Johannes Absalonsen (Ulfeldt) (død 1396) sin efter datteren Ingefred (død 1390) tilfaldne andel i Græsegård. 

1364-1379

Jens Lauridsens datter ægtede drosten hr. Jens Andersen (Brok) til Essendrup (Gammel Estrup) (død 1408), der 1379 nævnes som ejer af Græsegård. 
1396-1408  Jens Andersen (Brok) blev eneejer efter Ulfeldts død. Til hans efterkommere gik Græsegård ligesorn Hillerødsholm i arv. 
1408147?  Hans søn døde før ham selv, men fra 1457 nævnes hans sønnesens søn Axel Lagesen (død 1498) til Græsegård (som han skal have genopbygget). Hans dødsår er ikke kendt. Hans far og bedstefar må også have ejet gården, men i deres tid er den gået i ét med Hillerødsholm.
147?-1498 Hans datter Pernille (død før faderen) ægtede Albrecht Engelbrechtsen Bydelsbak (død for 1493).
1498-1513 Deres datter Mette Albrechtsdatter (Bydelsbak) (død 1513) arvede Græsegård efter morfaderen
1513-1544 Hun ægtede Mogens Gøye (død 1544).
1544-1552 Ved hans død deltes Græsegård mellem sønnen Albert Gøye (død 1558) og hans søster.
1544-1560 Søsteren var Birgitte Gøye (død 1574), der ved sit ægteskab 1544 med Herluf Trolle (død 1565) bragte denne sin arvepart. Ved mageskifte med svogeren blev Herluf Trolle 1552 eneejer af gården. 
1560- Ved mageskifte måtte Trolle overdrage Frederik II godset sammen med med Hillerødsholm i bytte for Skovkloster.