Hellebæk

Lynge herred

(Ejerforhold 1682 i) Amtet

Gods i middelalderen

   Hovedbygningen blev opfort 1747-1764  af arkitekt Philip de Lange oprindeligt i ét stokværk med frontispice og mansardtag. Der var lange, lave sidefløje, hvoraf en del brændte 1906. Efter en restaurering 1952 ved arkitekt  Aage Rafn er huset nu indrettei til brug for Opfostringshuset.  

 

ccccccccccccccccccccc                             

Hellebækgård 

1576-1743 Hellebækgård i Hellebæk Sogn i Helsingør Kommune nævnes første gang i 1576. Da var den en bondegård under kronen. Den hører til det store nordsjællandske krongods under Frederiksborg eller Kronborg. I Hellebæk lå også en hammermølle (senere Kronborg geværfabrik og Hellebæk Fabriker), som blev grundlagt som kongelig manufaktur af Christian IV 1597. Fabrikker og møller havde tilknytning til gården, hvorfra brugene administreredes.
1743-1765 Fra 1743 ejedes Hellebækgård af regimentskvartermester Stephan Hansen, og den og brugene fik nu en opblomstringsperiode. Tyske arbejdere indforskreves, og han lod hovedbygningen opføre.  
1765-1768

 

Gården kommer tilbage i kronens eje 1765. Samme år opførtes den såkaldte »gamle Hamrnermølle«, der stadig eksisterer. 
1768-1782 Efter en strid mellem fabrikanten og filantropen J. F. Classen og skatmesteren, greve Heinrich Carl Schimmelmann lykkedes det denne sidste at erhverve værkerne og gården 1768. 1781 oprettedede han et familiefideikommis, hvori værket og dets gård, Hellebækgård, samt Ålsgårde fiskerleje indgik. 
1782-1835 Sønnen Ernst Heinrich von Schimmelmann overtog fideikommisset ved faderens død. Han døde selv barnløs.
1835-1885 En brodersøns søn Ernst Conrad Ditlev Carl Joseph von Schimmelmann arvede fideikommisset (og grevskabet Lindenborg i Nordjylland). Geværfabrikken nedlagdes 1870. 
1900-1941 Dennes søn Werner von Schimmelmann arvede det hele. Fideikommisset blev ophævet 1930 med en sukcessorfond på 436.281 kr. Werner von Schimmelmann havde ingen sønner.
1941-1949 Slægten von Schimmelmann ejede godserne sammen. Derpå overtog en brodersøn, Heinrich Carl von Schimmelmann, godserne, men da slægten var tysk, blev en del af dens ejendomme konfiskeret. Greven beholdt Lindenborg.
1949-1951 Men Den Danske Stat overtog Hellebækgård.
1951- Staten overdrog herefter gården til  Fonden Det Kongelige Opfostringshus og Den Thorupske Stiftelse.