Bjælkerup

Stevns herred

(Ejerforhold 1682 i) Amtet

Gods i middelalderen

 

                                                                                 

 

Bjælkerup 

1366-1399 Væbneren Hemming Tuesen skrev sig til Byerkorp 1366-1376. Han nævnes så sent som 1400, men er nok død på dette tidspunkt.

1395-1399 Jens Jensen Falster (var væbner og døde tidligst 1415) skrev sig til Bjælkerup. Om det er en part af Hemming Tuesens gård eller en helt anden vides ikke.

Hemming Tuesens søstersøn Jakob Ebbesen Lunge skrev sig til Bjælkerup.
1399 Sønnen Jep Falster arvede gårtden eller parten. Han var præst og vikar i Roskilde. I hans tid sank gården ned blandt bøndergårdene og beboedes af en ikke-adelig.
1399-1430    
1430-1468 Broderdatteren Margrethe Lauridsdatter  arvede gården og skødede den til sin fastersøn.
1468-1472 Det var Hans Poiske til Berritgård. Denne eller datteren Ingerd Hansdatter skøder gården til dens sidste adelige ejer.

1472-1485

Det var kannik i Roskilde, den senere kantor Peter Reberg. Han donerede godset til Skt Erasmi Alter i Roskilde 1485.