Bistrup
Bispeborge

Bistrup

Udgravning

Borgbanken ved "Slottet"

                                                          

På borgbanken, hvor Bistrup lå (på Skt. Hans Hospitals område i dag), er der fundet fundamentsrester af kampesten samt murrester. Disse er dog alle fra senmiddelalderlige bygninger, så ingen fund peger tilbage til 1200-tallet. I dag er det eneste synlige selve borgbanken og en fordybning efter voldgraven. Man kan stadig se, hvor borgen lå. På voldstedet står den gulkalkede hovedbygning til den tidligere herregård Bistrup. Det middelalderlige voldsteds ca. 7,5 m høje tosidede borgbanke, som måler 120x80 m2, har retning mod vest og nord af de henholdsvis ca. 16 og 15 m brede voldgrave, som tidligere omgav hele banken. På bankens sydside, er der i dag terrasser og trapper.