Hjortholm
Hjortholm

 

 

 

 

Hjortholms rester i dag. Det er på banken her på borgøen, at selve borgen har stået. Forrest ses voldgraven. Borgbanken ligger på den yderste spids af en højderyg, der fra nordøst strækker sig ud til Furesøen og ender, hvor Kanalen munder ud i søen. Befæstningen er en uregelmæssigt formet tårnbanke, der måler ca. 60x70 m og hæver sig ca. 10 m over søens vandspejl. Forhøjningen på bankens sydvestlige hjørne har ikke noget med borganlægget at gøre, men stammer fra en oprensning af Kanalen. På bankens østlige del ses utydelige rester af et firesidet bygningskompleks. Der har været udgravninger på stedet siden 1880-erne, de grundigste i 1929, hvor borgens grundplan blev kortlagt af historikeren Eiler Nystrøm og hans søn, arkitekt Arne Nystrøm. Borgen havde et aflangt stenhus, 60 meter langt og 40 meter bredt, og huse langs ringmuren.. På stedet er der en sten, hvor man kan se en plan af bygningskomplekset. I dag er den vestligste del af tårnbanken med bygninger skyllet bort af søen. Borgbanken er omgivet mod vest af Furesøen, mod nord, øst og sydøst af en ca. 15 m bred vandfyldig voldgrav, og i syd af et engareal. Borgens gårdbanke ligger øst for voldgraven på det område, som fortsætter i den dyrkede mark på den anden side af stien. Banken var afskåret fra det højere liggende land mod øst af en voldgrav, der i dag står som en lavning. Adgangen til borgbanken var fra øst via gårdbanken, hvor man gennem en port i østfløjen kom ind i borggården. Billedet herunder viser selve borgbanken set lidt oven fra. Der er tydelige spor af, hvor tårnet har stået.