Avderød len i Lynge herred

Lynge herred

Bispegods

Hovedgårde: Blovstrød, Fredstofte, Avderød

                                                

Under Roskilde bispestol hørte Avderød som et større, ret spredt len i Lynge herred

Sogn Hovedgård Byer Gårde Noter Kirketiende
Blovstrød Blovstrød  Blovstrød 1=16 4 bol.  Blovstrød
Sjælsmark 4  -
Karlebo Fredstofte  Fredstofte 1  - Karlebo
Fredstofte 4  -
Avderød   Avderød 1  - Gørløse, Grønholt, Asminderød
Avderød 7 1 toft.
Hesselrød 6 2 tofter.
Lerholt 2  -
Ullerød 1  -
Hillerød 1  -
Niverød 4  -
Ås 1 5 husmænd plus 1 mølle.
Marholt 1 Skov. Godset er erhvervet af bisp Peder i mageskifte 1400 med ærkedegn Peder Lykke, som fik gods i Roskilde. Peder afgav også gods i Ebberød. Brev M.5 
Nivå 5 3 husmænd plus mølle.
Høsterkøb 1 Pantsat 1370.